Umberto Eko, citat (Umetnost i lepo u estetici srednjeg veka)

Ideje o simbolu kao pojavi ili izrazu koji nas upućuje na neku nepoznatu stvarnost, neiskazivu rečima ( a još manje pojmovima) duboko protivrečnu, neuhvatljivu, pa stoga i na jednu vrstu božanskog otkrovenja, nametnuće se širenjem na Zapadu u renesansnoj sredini, hermetičnih rukopisa.

Međutim, prvu predstavu o Jednom kao neistraživom i protivrečnom nalazimo sigurno u ranom hrišćanskom neoplatonizmu, to jest kod Dionisija Aeropagite, gde se božanstvo naziva ”najsjajnijim zamračenjem tišine koja tajno pokazuje…najsvetliju tamu koja nije ni telo ni figura ni forma, niti ima količinu ili kakvoću, ili, pak, težinu, nije na jednom mestu, ne vidi, nema čulo dodira, ne oseća, niti se prepušta osećajnosti…nije ni duša ni inteligencija, ne poseduje uobrazilju ili mišljenje, ni večnost, ni vreme…nije veličina…nije suština, nije istina i nije zabluda” i tako dalje, kroz stranice i stranice vatrenog mističnog ushićenja.  (Theologia mistica)

Srednjovekovni simbol je način pristupanja božanskom, ali nije epifanija numenalnog, niti nam, pak, otkriva istinu koja se jedino može iskazati u terminima mita, a ne racionalnog govora i zadatak mu je (hoću reći simboličkom govoru) upravo da učini očiglednim, u trenutku u kojem se čini koristan kao pouka i predvorje, sopstvenu neprikladnost, sopstvenu sudbinu da se obistini zahvaljujući potonjem racionalnom govoru.

”Svi vidljivi predmeti nude nam  preko značenja i nagoveštaj nevidljivih stvari, upućujući nas, preko vida, na simboličan, odnosno, slikovit način…Budući da se doista lepota vidljivih stvari sastoji u njihovoj formi…vidljiva lepota je predstava nevidljive lepote.’ (Hugo od Sen Viktora, In Hierarchiam coelestem expositio)


 Umberto Eko, ”Umetnost i lepo u estetici srednjeg veka”, prevod sa italijanskog Tanja Majstorović i Snežana Brajović

Prethodni tekst Renesansa i ”natčulna” lepota

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s